Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HUISMAN Mediap BV.

Op al onze offertes, contracten, overeenkomsten  en opdrachten zijn de FMED (Federatie van Medische Technologiebedrijven), Leveringsvoorwaarden 2023 van toepassing.

FMED heeft de voorwaarden 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 40507573.

FMED modelovereenkomsten & voorwaarden

Genoemde prijzen zijn excl. BTW en gebaseerd op het kostenniveau ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Jaarlijks hanteren wij, volgens de richtlijnen van NZA, een prijsverhoging.